dudtk2 | e-blogi.pl
dudtk2
Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych @ 2015-11-04 10:55

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który potwierdza, że biuro w sposób poprawny i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Wszelka firma, która wytwarza odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info


Komentuj [0]


  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]